Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
04.09.2008 MěÚ J.Hradec, odbor životního prostředí Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, upuštění od místního šetření. Splašková kanalizace a ČOV Studnice 04.09.2008 05.10.2008
04.09.2008 Oznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000Sb., parc.č. 40, zast. plocha, nádvoří, výměra 20m², k.ú. Najdek, parc.č. 551/3, zahrada, výměra110m², k.ú. Najdek parc.č. 3378, ostatní komunikace, ostatní plocha, výměra 16m², v k.ú. Studnice, parc.č. 3380, jiná plocha, ost. plocha, výměra 38m² v k.ú. Studnice, parc.č. 3381, jiná plocha, ost.plocha, výměra 776m2, v k.ú. Studnice, parc.č. 3382, trvalý travní porost, výměra 492m², v k.ú. Studnice,parc.č. 3383, jiná plocha, ost.plocha, výměra 222m², v k.ú. Studnice 04.09.2008 19.09.2008
05.08.2008 Pozemkový fond České republiky"Nabídka pozemků určených k převodu podle §7 zák. č. 95/1999 Sb., uveřejněných Pozemkovým fondem ČR" - nemovitosti v k.ú. Najdek u Lodhéřova 15.08.2008 15.09.2008
17.07.2008 Katastrální úřad pro Jč kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův HradecOznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, k.ú. Studnice u Lodhéřova 17.07.2008 17.08.2008
17.07.2008 Katastrální úřad pro Jč kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův HradecOznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému projednání, k.ú. Lodhéřov. 17.07.2008 17.08.2008
14.07.2008 MěÚ Jindř. Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejná vyhláška Vodafone Czech Republic, a.s. , základnová stanice mobilní sítě Vodafone Czech Republic, a.s., "20561AJHLOD" - Lodhéřov přípojkaq NN 14.07.2008 30.07.2008
27.06.2008 Povodí VltavyVýzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody 01.07.2008 31.12.2008
30.06.2008 Oznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle základě § 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., parc.č. 1736/2, ostatní plocha, ost. komunikace,výměra 86m², v k.ú. Lodhéřovparc.č. 173, zahrada, výměra 450m², v k.ú. Lodhéřov 30.06.2008 16.07.2008
30.06.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000 Sb., §39, odst. 1, parc.č. 1736/2, ostatní plocha, ost. komunikace, výměra 86m2, parc.č. 173, zahrada, výměra 450m2 vše v k.ú. Lodhéřov 30.06.2008 16.07.2008
11.06.2008 MěÚ J.Hradec, odbor výstavbyRozhodnutí, veřejná vyhláška , rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, Bartoška Jan, nám. Míru 6/I Jindřichův Hradec 11.06.2008 26.06.2008
«   ... 55 56 57 58 59 60 61   »