Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
21.04.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníVeřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 územního plánu obce Lodhéřov 21.04.2009 04.06.2009
20.04.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - územní rozhodnutí - veřejná vyhláška Rozhodnutí o změně využití území - změna druhu pozemku, ostatní plocha se měmí na pozemek určený k plnění funkce lesa 20.04.2009 05.05.2009
17.04.2009 Finanční úřad v Jindřichově HradciVyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 20.04.2009 19.05.2009
17.04.2009 Krajská veterinární správa pro Jč kraj české BudějoviceRozhodnutí o zrušení Nařízení č.11/2008 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj vydaného pod čj. KVSC/3871/2008 dne 25.9.08 k mimořádným veterinárním opatřením k zamezení šíření nákazy katarální horečky ovcí stanovených pro uzavřené pásmo na území Jihočeského kraje 17.04.2009 17.06.2009
09.04.2009 Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj České BudějoviceNařízení č.2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel 09.04.2009 31.12.2009
08.04.2009 Zeměměřičský úřad Praha Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce 08.04.2009 16.12.2009
27.03.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji a pronájmu, dle zák. č.128/2000 Sb,§ 39, odstr. 1, parc.č. 170/2, trvalý travní porost, v k.ú. Lodhéřov, výměra 24m², v k.ú. Lodhéřov, dále obec nabízí k pronájmu pozemek, parc.č. 3, jiná plocha, ostatní plocha výměra 126m² v k.ú. Najdek 27.03.2009 12.04.2009
16.03.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejná vyhláška změna využití území - ostatní plocha se mění na pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek parc.č. 3662 a 3759, k.ú. Studnice 16.03.2009 31.03.2009
13.03.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor životního prostředíVeřejná vyhláška Usnesení, Zastavení řízení Splašková kanalizace a ČOV Studnice 13.03.2009 29.03.2009
13.03.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor životního prostředíVeřejná vyhláška Usnesení, Zastavení řízení Splašková kanalizace a ČOV Lodhéřov 13.03.2009 29.03.2009
«   ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ...   »