Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
18.09.2009 Celní úřad Jindřichův HradecOznámení o uložení písemnosti Petra Bučková, Lodhéřov 88 18.09.2009 03.10.2009
17.09.2009 Obecní úřad LodhéřovOznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 18.09.2009 03.10.2009
21.08.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemku k odprodeji, dle zák.č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č.1694/1,ostatní komunikace, ostatní plocha, výměra 187m², v k.ú.Lodhéřov 21.08.2009 05.09.2009
21.08.2009 Obec LodhéřovVeřejná vyhláška - vydání opatření všeobecné povahy - změna č. 2 územního plánu obce Lodhéřov 21.08.2009 05.09.2009
10.08.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbod výstavby a územního plánováníOznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejná vyhláška Lodhéřov - úprava NN (čp.13,14,197) 10.08.2009 25.08.2009
03.08.2009 Pozemkový fonr, územní pracoviště Jindřichův Hradec Seznam parcel k nabídce pozemků určených k převodu podle § 7 zák. 95/1999 Sb., nemovitosti v k.ú. Studnice 07.08.2009 09.09.2009
31.07.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemku k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č. 741/2, díl a, ostatní plocha, výměra 329m², odděleno geometrickým plánem č. 201-49/ 2009, ze dne 1.6.2009, v k.ú. Studnice 31.07.2009 16.08.2009
14.07.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - Veřejná vyhláška - stavební povolení Lodhéřov úprava NN (čp. 123, 182) 14.07.2009 29.07.2009
01.07.2009 Městský úřad ,odbor životního prostředí, Jindřichův Hradec Veřejná vyhláška - Splašková kanalizace a ČOV Lodhéřov. Rozhodnutí - povolení 01.07.2009 16.07.2009
25.06.2009 Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, Jindřichův Hradec Veřejná vyhláška , kterou se oznamuje občanům, že Zastupitelstvo obce Lodhéřov vydalo opatření obecné povahy - změnu č. 1 územní- ho plánu obce Lodhéřov 26.06.2009 11.07.2009
«   ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ...   »