Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
02.10.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - veřejná vyhláška , stavební povolení na stavbu Lodhéřov - úprava NN (čp. 13,14 a 197) 02.10.2009 17.10.2009
29.09.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce prodájmu pozemku a prodeji pozemků, dle zák.č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č.3395,trvalý travní porost, výměra 47176m², v k.ú.Studnice u Lodhéřova, pozemek parc.č. 3117, orná půda, výměra 187m², v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 3158, jiná plocha, výměra 1996m², v k.ú. Studnice u Lodhéřova a poz. parc.č. 3173, trrvalý travní porost, výměra 49143m² v k.ú.- Studnice u Lodhéřova Dále nabízí k prodeji pozemky parc.č. 531/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 127m², odděleno geometrickým plánem č. 94-17/2009, ze dne 18.6.2009, v k.ú. Najdek u Lodhéřova poz. parc.č. 1733/8, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 60m², v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. st. 319/2, zastavěná plocha, výměra 4m² v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. 3682, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 290m², v k.ú. Lodhéřov a pozemek parc.č. 3681, rybník, vodní plocha, výměra 433m², v k.ú. Lodhéřov 29.09.2009 14.10.2009
18.09.2009 Celní úřad Jindřichův HradecOznámení o uložení písemnosti Petra Bučková, Lodhéřov 88 18.09.2009 03.10.2009
17.09.2009 Obecní úřad LodhéřovOznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 18.09.2009 03.10.2009
21.08.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemku k odprodeji, dle zák.č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č.1694/1,ostatní komunikace, ostatní plocha, výměra 187m², v k.ú.Lodhéřov 21.08.2009 05.09.2009
21.08.2009 Obec LodhéřovVeřejná vyhláška - vydání opatření všeobecné povahy - změna č. 2 územního plánu obce Lodhéřov 21.08.2009 05.09.2009
10.08.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbod výstavby a územního plánováníOznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejná vyhláška Lodhéřov - úprava NN (čp.13,14,197) 10.08.2009 25.08.2009
03.08.2009 Pozemkový fonr, územní pracoviště Jindřichův Hradec Seznam parcel k nabídce pozemků určených k převodu podle § 7 zák. 95/1999 Sb., nemovitosti v k.ú. Studnice 07.08.2009 09.09.2009
31.07.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemku k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č. 741/2, díl a, ostatní plocha, výměra 329m², odděleno geometrickým plánem č. 201-49/ 2009, ze dne 1.6.2009, v k.ú. Studnice 31.07.2009 16.08.2009
14.07.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - Veřejná vyhláška - stavební povolení Lodhéřov úprava NN (čp. 123, 182) 14.07.2009 29.07.2009
«   ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ...   »