Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
04.01.2010 Finanční úřad v Jindřichově HradciInformace o změnách na dani z nemovitostí od roku 2010 05.01.2010 31.01.2010
13.11.2009 Obec LodhéřovNávrh rozpočtu Obce Lodhéřov na rok 2010 13.11.2009 28.11.2009
13.11.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov, dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., že má v majetku pozemky k prodeji pozemek parc.č. 861/2, trvalý travní porost, výměra 99m², v k.ú. Lodhéřov pozemek parc.č. 78/2, díl a, ostatní plocha, ost. kom., výměra 118m², v k.ú. Lodhéřov 13.11.2009 28.11.2009
12.11.2009 celní úřad Jindřichův Hradec Žádost o doručení veřejnou vyhláškou Petra Bučková, Lodhéřov 88 12.11.2009 27.11.2009
09.11.2009 Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR, pozemek p.č. 18, trcalý travní porost, , výměra 1024m², poz. p.č. 498/1, orná půda, výměra 2000m², vše v k.ú. Najdek u Lodhéřova 10.11.2009 25.11.2009
23.10.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov, že má v majetku pozemky k prodeji (směně) pozemek parc.č. 741/2, díl c, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 283m2 v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. oddělen geom. plánem 206-266/2009, poz. parc.č. 741/2, díl a, ost. plocha, ost. kom. , výměra 135m2, oddělen geom. plánem 204-268/2009, v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 741/2, díl a, ost. plocha, ost. kom., výměra 53m2, oddělen geom.plánem 207-264/2009, v k.ú. Studnice u Lodhéřova, dále nabízí k prodeji pozemek parc. č. 741/2, díl a, ost. plocha, ost.kom., výměra 129m2, oddělen geom. plánem 210-265/2009, v k.ú. Studnice u Lodhéřova poz. parc.č. 741/2, díl a, ost. plocha, výměra 329m2, oddělen geom. plánem 201-49/2009, v k.ú. Studnice, poz. parc.č. 741/18, díla, ost. plocha ost. kom. , výměra 182m2, oddělen geom. plánem 208-263/2009, v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 741/25, ost. plocha, ost. kom., výměra 126m2, oddělen geom. plánem 205-267/2009, v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 741/26, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 114m2, oddělen geom.plánem 209-262/2009, poz. parc.č. 741/27, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 15m2, oddělen geom.plánem 209-262/2009,k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 1733/13, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 256m2, oddělen geometrickým plánem 568-260/2009, v k.ú. Lodhéřov 23.10.2009 07.11.2009
23.10.2009 Obec LodhéřovVyhláška Obce Lodhéřov č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 23.10.2009 07.11.2009
02.10.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - veřejná vyhláška , stavební povolení na stavbu Lodhéřov - úprava NN (čp. 13,14 a 197) 02.10.2009 17.10.2009
29.09.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce prodájmu pozemku a prodeji pozemků, dle zák.č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č.3395,trvalý travní porost, výměra 47176m², v k.ú.Studnice u Lodhéřova, pozemek parc.č. 3117, orná půda, výměra 187m², v k.ú. Studnice u Lodhéřova, poz. parc.č. 3158, jiná plocha, výměra 1996m², v k.ú. Studnice u Lodhéřova a poz. parc.č. 3173, trrvalý travní porost, výměra 49143m² v k.ú.- Studnice u Lodhéřova Dále nabízí k prodeji pozemky parc.č. 531/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 127m², odděleno geometrickým plánem č. 94-17/2009, ze dne 18.6.2009, v k.ú. Najdek u Lodhéřova poz. parc.č. 1733/8, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 60m², v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. st. 319/2, zastavěná plocha, výměra 4m² v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. 3682, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 290m², v k.ú. Lodhéřov a pozemek parc.č. 3681, rybník, vodní plocha, výměra 433m², v k.ú. Lodhéřov 29.09.2009 14.10.2009
18.09.2009 Celní úřad Jindřichův HradecOznámení o uložení písemnosti Petra Bučková, Lodhéřov 88 18.09.2009 03.10.2009
«   ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...   »