Přeskočit navigaci


Informace ze zákona

 • Oficiální název

  Obec Lodhéřov

 • Důvod a způsob založení

  Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  Obec Lodhéřov je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Obec Lodhéřov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 • Organizační struktura

  Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
  Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
  Obecní úřad není dělen na odbory.

 • Kontaktní informace

  Obecní úřad Lodhéřov
  Lodhéřov 168
  378 26 Lodhéřov
  Tel.:384 385 126
  384 385 390
  607 706 579 (starosta obce)
  Fax:384 385 390
  Email:lodherov@lodherov.cz
 • Úřední hodiny

  Po7:00 – 16:30
  St7:00 – 16:30
  7:00 – 13:30

  Polední přestávka 12:00 – 12:30

 • Bankovní spojení

  157724015/0300

  94-3518251/0710

 • Identifikační číslo

  00247014

 • DPH

  Obec je plátcem DPH.

  DIČ: CZ00247014

 • Příjem žádostí, stížností a dalších podání

  Poskytování informací, přijem podání »
 • Opravné prostředky

  Poskytování informací, přijem podání »
 • Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací, přijem podání »