Přeskočit navigaci


O obci

Letecký pohled na lodhéřov

Obec Lodhéřov Obec Lodhéřov se nachází cca 8 km severozápadně od Jindřichova Hradce směrem na Deštnou a Červenou Lhotu. Rozkládá se podél Ženského potoka a jeho půdorys prozrazuje, že se jedná o německou vesnici založenou koncem 13. století. První písemná zmínka o obci Lodhéřov – Ruderschlag či také Rudgerschlag nebo Lodwirzov, se datuje rokem 1294. Nad Lodhéřovem se tyčí nejeden kopec, nejvyšší z nich se nazývá „Čertův kámen“ a jeho vrchol leží v nadmořské výšce 659 m. Kdysi na jeho vrcholku bývala rozhledna a vyprávěly se různé pověsti, z nichž jedna praví, že zde sídlil čert, který když se rozzlobil, házel kolem sebe obrovské kameny. Ty kameny jsou tam rozházeny dodnes.

K obci přísluší dvě místní části – Studnice a Najdek. Informace o počtu obyvatel jsou následující:

k 1.1.2010 623 obyvatelk 31.12.2010 623 obyvatel, z toho 320 mužů a 303 žen
k 1.1.2011 634 obyvatel k 31.12.2011 647 obyvatel, z toho 334 mužů a 313 žen
k 1.1.2012 647 obyvatel k 31.12.2012 654 obyvatel, z toho 338 mužů a 316 žen
k 1.1.2013 654 obyvatel k 31.12.2013 670 obyvatel, z toho 345 mužů a 325 žen
k 1.1.2014 670 obyvatel k 31.12.2014 672 obyvatel, z toho 358 mužů a 314 žen
k 1.1.2015 672 obyvatel k 31.12.2015 672 obyvatel, z toho 357 mužů a 315 žen
k 1.1.2016 672 obyvatel k 31.12.2016 652 obyvatel

Počet obyvatel v obcích https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich

Místní raritou je, že Lodhéřov je nejdelší obcí na Jindřichohradecku a druhou nejdelší obcí v České republice. Její délka je 2.800 metrů.

V Lodhéřově se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který je jednak kulturní památkou a tvoří též dominantu obce. Každoročně se zde koná tradiční pouť, a to právě na svátek Petra a Pavla. Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti. Od roku 2011 se v kostele v období před Štědrým dnem koná vánoční zpívání. Při něm si všichni zúčastnění mohou vychutnat nezaměnitelnou atmosféru spojenou s křesťanskými svátky a seznámit se tak i s jeho historickou památkou. Zde byl také od svého vzniku až do roku 1945 vystavován původní nejstarší papírový betlém pocházející z Lodhéřova. Ten se nyní nachází v Muzeu Jindřichohradecka.

Obec Lodhéřov vlastní v současné době cca 288 ha lesa, ve kterých hospodaří. Vzhledem k výměře lesního porostu obec spolupracuje s odborným lesním hospodářem. Svým obyvatelům nabízí možnost získat palivové dřevo za zvýhodněnou cenu.

Obec Lodhéřov dále spravuje místní hřbitov, který se nachází v těsné blízkosti kostela. Celkem obec zaměstnává 4 pracovníky. Ti se starají jak o pěstební činnost, údržbu hřbitova a veřejnou zeleň, ale taktéž vykonávají veškeré další udržovací práce ve všech třech obcích. V zimních měsících zajišťují údržbu místních komunikací. Pro vedení administrativní a účetní agendy a pro výkon veškerých činností k zajištění chodu územní samosprávné jednotky i pro výkon státní správy v přenesené působnosti zaměstnává obec další dva pracovníky.

Obec je provozovatelem vodovodu a nově i kanalizace. V roce 1999 byla obec Lodhéřov plně plynofikována.

Obec Lodhéřov je zřizovatelem Základní a mateřské školy v Lodhéřově. Základní školu navštěvují děti z našich obcí od 1. do 5. ročníku. Pro žáky ZŠ slouží též družina a školní stravovna. Budova základní školy prošla v letech 2009-2010 rekonstrukcí a kompletním zateplením včetně výměny oken. Na to v roce 2012 navázala výměna plynových kotlů, což znamená významnou úsporu nákladů na vytápění celé budovy. Na obě tyto akce byly čerpány dotace. Podmínkou poskytnutí těchto dotací bylo udržení funkčnosti školy po dobu 10-ti let. Budova mateřské školy těsně sousedí s budovou kulturního domu. V roce 2013 došlo ke kompletní opravě fasády mateřské školy.

Kulturní dům je využíván místními složkami i občany k pořádání kulturních, společenských i soukromých akcí. V této budově se nachází i restaurace a prodejna potravin. Snahou obce je zajistit dotaci na rekonstrukci kulturního domu, avšak vzhledem k současnému stavu se bude jednat o finančně velmi náročný projekt. V roce 2012 a 2013 byla alespoň vyměněna okna v prodejně a obchodě, a to za finanční podpory Mikroregionu Jindřichohradecko.

V Lodhéřově působí několik místních složek. Dlouholetou tradici zde má Tělovýchovná jednota Sokol Lodhéřov-především oddíl fotbalistů a hráčů stolního tenisu, Myslivecké sdružení Čerťák a Sbor dobrovolných hasičů Lodhéřov. V roce 2012 zde vznikla nová složka Kulturně umělecká nezávislá asociace, občanské sdružení. Pro sportovní vyžití je občanům k dispozici nově vybudované víceúčelové hřiště, které se nachází v blízkosti fotbalového hřiště. V loňském roce zajistila obec z vlastních prostředků výstavbu dětského hřiště v Lodhéřově a ve Studnicích. Zajímavé herní prvky budou letos doplněny o další.

Obec Lodhéřov zajišťuje občanům nejen základní potřeby pro běžný život, ale snaží se i do budoucna tyto služby nadále zkvalitňovat a rozšiřovat. V současné době se dokončuje výstavba kanalizace a ČOV v Lodhéřově. To umožní rozsáhlejší rozvoj výstavby rodinných domů a tím i příchod nových obyvatel do obce. Úkolem do budoucna bude vybudování kanalizace ve Studnicích.

Malebná příroda okolí Lodhéřova, Studnic a zejména pak Najdeka, vybízí ke krásným procházkám i k houbaření, ale vytváří i příznivé podmínky k trvalému bydlení.

Činnost obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění.

Zastupitelstvo obce má sedm členů, jez zřízen kontrolní a finanční výbor. Starosta je od 1. 1. 2007 uvolněný. Trvalým úkolem zastupitelů je, a vždy bude, další zlepšování podmínek života v našich obcích pro své občany a v posledních letech též boj o záchranu lokality „Čihadlo“ (dříve „Klenovský masív“), která byla vybrána státním úřadem SÚRAO jako jedna lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Zastupitelstvo dostalo od svých spoluobčanů v referendu, které se konalo 31. 1. 2004 mandát, aby všemi legálními prostředky zamezilo vybudování této stavby. Svůj nesouhlas vyslovilo 99,77 % oprávněných voličů. Více informací k této problematice najdete v sekci Obecní úřad > Úložiště RAO.


Fotbal

Peč B/Rudolec : Lodhéřov 4:3

Branky: 8. Trojan Martin, 52. Zamazal Jindřich, 75. Novák Josef, 89. Novák Josef - 21. Pavouk Josef, 32. Prágr Luboš, 73. Moravec Jan

Příští zápas

Lodhéřov : St. Město
sobota 15.10.2018 v 15:30 h

více »


Fotografie

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

více »