Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
27.02.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb,§ 39, odstr. 1, parc.č. 14/2, jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú. Lodhéřov, výměra 572m², 27.02.2009 14.03.2009
23.01.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odstr. 1, parc.č. 90/18, zahrada, výměra 168m², v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. 90/22, zahrada, výměra 188m², v k.ú. Lodhéřov 23.01.2009 08.02.2009
22.01.2009 Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr Najdek Jedná se o pozemky KN 76/1, trvalé travní porosty, výměra 3275 m2, PK 360, neurčeno, výměra 1606m2, přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 419, neurčeno, výměra 558m2, přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 420, neurčeno, výměra 2337m2 23.01.2009 23.02.2009
09.01.2009 Finanční úřad Jindřichův HradecVeřejná vyhláška, uložení daňových písemností pro PICASSO, s.r.o. 09.01.2009 25.01.2009
22.12.2008 Obecní úřad LodhéřovVeřejná vyhláška návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Lodhéřov 22.12.2008 22.01.2009
12.12.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb., § 39, odstr. 1, parc.č. 1736/2, ostatní plocha, ost. komunikace, výměra 188m², v k.ú.Studnice, pozemek parc.č. 741/1 díl a, ost.plocha, ost. komunikace, výměra 365m² v k.ú. Studnice, poz.parc.č. 1729/5, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 87m² v k.ú. Lodhéřov 12.12.2008 28.12.2008
04.12.2008 Obec LodhéřovOznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 04.12.2008 19.12.2008
24.11.2008 Pozemkový úřad Jindřichův HradecOznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav k.ú. Lodhéřov 24.11.2008 25.12.2008
21.11.2008 Obec LodhéřovObecně závazná vyhláška č. 2/2008 O systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 21.11.2008 07.12.2008
21.11.2008 Obec LodhéřovNávrh rozpočtu Obce Lodhéřov na rok 2008 21.11.2008 07.12.2008
«   ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58   »