Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
09.04.2009 Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj České BudějoviceNařízení č.2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel 09.04.2009 31.12.2009
08.04.2009 Zeměměřičský úřad Praha Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce 08.04.2009 16.12.2009
27.03.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji a pronájmu, dle zák. č.128/2000 Sb,§ 39, odstr. 1, parc.č. 170/2, trvalý travní porost, v k.ú. Lodhéřov, výměra 24m², v k.ú. Lodhéřov, dále obec nabízí k pronájmu pozemek, parc.č. 3, jiná plocha, ostatní plocha výměra 126m² v k.ú. Najdek 27.03.2009 12.04.2009
16.03.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejná vyhláška změna využití území - ostatní plocha se mění na pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek parc.č. 3662 a 3759, k.ú. Studnice 16.03.2009 31.03.2009
13.03.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor životního prostředíVeřejná vyhláška Usnesení, Zastavení řízení Splašková kanalizace a ČOV Studnice 13.03.2009 29.03.2009
13.03.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor životního prostředíVeřejná vyhláška Usnesení, Zastavení řízení Splašková kanalizace a ČOV Lodhéřov 13.03.2009 29.03.2009
27.02.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb,§ 39, odstr. 1, parc.č. 14/2, jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú. Lodhéřov, výměra 572m², 27.02.2009 14.03.2009
22.01.2009 Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr Najdek Jedná se o pozemky KN 76/1, trvalé travní porosty, výměra 3275 m2, PK 360, neurčeno, výměra 1606m2, přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 419, neurčeno, výměra 558m2, přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 420, neurčeno, výměra 2337m2 23.01.2009 23.02.2009
23.01.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odstr. 1, parc.č. 90/18, zahrada, výměra 168m², v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. 90/22, zahrada, výměra 188m², v k.ú. Lodhéřov 23.01.2009 08.02.2009
09.01.2009 Finanční úřad Jindřichův HradecVeřejná vyhláška, uložení daňových písemností pro PICASSO, s.r.o. 09.01.2009 25.01.2009
«   ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ...   »