Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
30.05.2008 Obec LodhéřovObec Lodhéřov na základě § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. O z n a m u j e že má v majetku níže uvedený pozemek, který nabízí k o d p r o d e j i • parc. č. PK 638, parcela zjednodušené evidence, o výměře 1.443m², v k.ú. Studnice 30.05.2008 16.06.2008
28.05.2008 MěÚ Jindř. Hradec, odbor výstavby a úz. plánováníOznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - splašková kanalizace a ČOV pro obec Lodhéřov, včetně vyhlášení ochranného pásma 28.05.2008 13.06.2008
28.05.2008 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejná vyhláška Splašková kanalizace a ČPV pro obec Lodhéřov , m.č. Studnice, včetně vyhlášení ochranného pásma 28.05.2008 13.06.2008
23.04.2008 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jindřichův HradecVeřejná vyhláška Rozhodnutí o určení hranic poz. k.ú. Studnice 23.04.2008 09.05.2008
21.04.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1 21.04.2008 07.05.2008
31.03.2008 MěÚ J.Hradec, odbor výstavbyRozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení RD Jirásek Pavel 01.04.2008 16.04.2008
01.04.2008 MěÚ J.Hradec, odbor výstavbyOznámení o spojení územního rozhodnutí a stav. řízení, zahájení spol. řízení pozvání k veř. ústnímu jednání veřejná vyhláška Věra Landkamerová, sídl. Vajgar 686, J.Hradec, nov. RD 01.04.2008 16.04.2008
21.03.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1, poz. parc.č. 1732/6, ost. plocha, jiná plocha, výměra 132m², ozn. geom.plánem č. 530-239/2007 ze dne 21.1.2008 v k.ú. Lodhéřov, poz. parc.č. 97, zahrada, výměra 338m² v k.ú. Lodhéřov 21.03.2008 06.04.2008
22.02.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1 22.02.2008 10.03.2008
05.02.2008 Finanční úřad J. HradecInformace k zasílání daňových složenek 05.02.2008 31.05.2008
«   ... 49 50 51 52 53 54   »