Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
03.08.2009 Pozemkový fonr, územní pracoviště Jindřichův Hradec Seznam parcel k nabídce pozemků určených k převodu podle § 7 zák. 95/1999 Sb., nemovitosti v k.ú. Studnice 07.08.2009 09.09.2009
31.07.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemku k odprodeji dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č. 741/2, díl a, ostatní plocha, výměra 329m², odděleno geometrickým plánem č. 201-49/ 2009, ze dne 1.6.2009, v k.ú. Studnice 31.07.2009 16.08.2009
14.07.2009 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí - Veřejná vyhláška - stavební povolení Lodhéřov úprava NN (čp. 123, 182) 14.07.2009 29.07.2009
01.07.2009 Městský úřad ,odbor životního prostředí, Jindřichův Hradec Veřejná vyhláška - Splašková kanalizace a ČOV Lodhéřov. Rozhodnutí - povolení 01.07.2009 16.07.2009
25.06.2009 Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, Jindřichův Hradec Veřejná vyhláška , kterou se oznamuje občanům, že Zastupitelstvo obce Lodhéřov vydalo opatření obecné povahy - změnu č. 1 územní- ho plánu obce Lodhéřov 26.06.2009 11.07.2009
19.06.2009 Pozemkový fond ČR, pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím k.ú. Studnice pozemek parc.č. 48, trvalý travní porost, výměra 1.108m², cena 14.677,- Kč, poz. parc.č. 3379, ostatní plocha, výměra 19m², cena 57,- Kč, poz. parc.č.3384, ost. plocha, výměra 716m²,cena 2.427Kč 22.06.2009 22.06.2009
19.06.2009 Pozemkový fond ČR, pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím k.ú. Lodhéřov pozemek parc.č. 35/5, trvalý travní porost, výměra 617m² ,cena 11.476,- Kč, poz. parc.č. 41/2 zahrada, výměra 220m², cena 3.652,- Kč, poz. parc.č. 186/1, zahrada, výměra 109m², cena 1.809 Kč, poz. parc.č. 230/2, zahrada, výměra 1.315m², cena 21.829,- Kč 22.06.2009 22.07.2009
09.06.2009 Obecní úřad LodhéřovVeřejná vyhláška - veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu obce Lodhéřov se koná dne 28.7. 2009 ve 14,00 hodin na OÚ v Lodhéřově 10.06.2009 28.07.2009
10.06.2009 Obec LodhéřovZávěrečný účet Obce Lodhéřov za rok 2008 10.06.2009 25.06.2009
05.06.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejná vyhláška 05.06.2009 20.06.2009
«   ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ...   »