Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
21.11.2008 Obec LodhéřovNávrh rozpočtu Obce Lodhéřov na rok 2008 21.11.2008 07.12.2008
27.10.2008 Oznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k pronájmu dle zák. 128/2000 Sb., § 39, odst.1, parc.č.1742/1, ostatní plocha, ost.kom. 27.10.2008 12.11.2008
24.10.2008 Obec LodhéřovObecně závazná vyhláška Obce Lodhéřov č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24.10.2008 10.11.2008
20.10.2008 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův HradecVyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lodhéřov 20.10.2008 20.11.2008
14.10.2008 Obecní úřad LodhéřovOznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 14.10.2008 29.10.2008
06.10.2008 Katastrální úřad pro Jč kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův HradecVyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Studnice u Lodhéřova 07.10.2008 06.11.2008
30.09.2008 MěÚ J.Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí územní rozhodnutí , veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby , splašková kanalizace a ČOV, včetně vyhlášení ochranného pásma, obec Lodhéřov 30.09.2008 15.10.2008
26.09.2008 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce pozemků k odprodeji dle zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1, parc.č.1741/8, ostatní plocha, ost. komunikace, výměra 102m² v k.ú. Lodhéřov 26.09.2008 11.10.2008
17.09.2008 Obecní úřad LodhéřovOznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 17.09.2008 02.10.2008
15.09.2008 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníRozhodnutí, územní rozhodnutí - veřejná vyhláška. Rozhodnutí o umístění stavby , splašková kanalizace a ČOV pro obec Lodhéřov, místní část Studnice, včetně vyhlášení ochranného pásma 15.09.2008 01.10.2008
«   ... 46 47 48 49 50 51 52 53   »