Přeskočit navigaci


Úřední deska

Datum příchoduInformaci odesíláVěcVyvěšenoSejmutoSoubor
19.06.2009 Pozemkový fond ČR, pracoviště Jindřichův HradecNabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím k.ú. Lodhéřov pozemek parc.č. 35/5, trvalý travní porost, výměra 617m² ,cena 11.476,- Kč, poz. parc.č. 41/2 zahrada, výměra 220m², cena 3.652,- Kč, poz. parc.č. 186/1, zahrada, výměra 109m², cena 1.809 Kč, poz. parc.č. 230/2, zahrada, výměra 1.315m², cena 21.829,- Kč 22.06.2009 22.07.2009
10.06.2009 Obec LodhéřovZávěrečný účet Obce Lodhéřov za rok 2008 10.06.2009 25.06.2009
09.06.2009 Obecní úřad LodhéřovVeřejná vyhláška - veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu obce Lodhéřov se koná dne 28.7. 2009 ve 14,00 hodin na OÚ v Lodhéřově 10.06.2009 28.07.2009
05.06.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníOznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejná vyhláška 05.06.2009 20.06.2009
01.06.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce prodájmu pozemku dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č. 3372, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 617m², v k.ú.Studnice, dále pozemku parc.č. 3381, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 776m², v k.ú. Studnice, dále oznamuje že má v majetku níže uvedené pozemky, které nabízí k prodeji. Jedná se o pozemek parc.č. 1718/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, výměra 334m² v k.ú. Lodhéřov,pozemek parc.č. 1727/3, ostatní komunikace , ostatní plocha, výměra 55m², oddělen geometrickým plánem č. 529-246/2007, ze dne 9.12.2007, v k.ú Lodhéřov, pozemek, parc.č. 1719/24, vodní plocha, výměra 8m² v k.ú. Lodhéřov a pozemek parc.č. 15/2, zahrada, výměra 98m², v k.ú. Studnice 01.06.2009 16.06.2009
15.05.2009 MěÚ Jindřichův Hradec odbor životního prostředíVeřejná vyhláška -Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - upuštění od místního šetření. Splašková kanalizace a ČOV odhéřov 15.05.2009 14.06.2009
13.05.2009 Městský úřad Jindřichův Hradec Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko - svazku obcí Jindřichohradecko na rok 2009 13.05.2009 29.05.2009
13.05.2009 Městský úřad Jindřichův Hradec Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko - svazku obcí Jindřichohradecko za rok 2008 13.05.2009 29.05.2009
24.04.2009 Obec LodhéřovOznámení Obce Lodhéřov o nabídce prodájmu části pozemku dle zák. č.128/2000 Sb, § 39, odst.1, parc.č. 1726/1, jiná plocha, ostatní plocha, výměra 160m2, v k.ú. Lodhéřov 24.04.2009 09.05.2009
21.04.2009 MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánováníVeřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 územního plánu obce Lodhéřov 21.04.2009 04.06.2009
«   ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...   »